Fråga.
Varför skall jag ha syn eller besiktning?
Svar.
Är Du jordägare så har Du utan syn eller besiktning lämnat åt arrendatorn att i princip avstå från underhåll av fastigheten trots att det står i kontraktet att underhållsskyldighet föreligger. Anledningen är att om man inte har dokumenterat skicket vid tillträdet så går det inte att göra en avräkning när arrendet upphör.
Är Du arrendator och förbättrar fastighetens skick under arrendeperioden så går det inte att få ut den ersättning som skulle uppstå. Anledningen är att om man inte har dokumenterat skicket vid tillträdet så går det inte att göra en avräkning när arrendet upphör.