En syneman kan hjälpa Dig i jordbruksarrendefrågor oberoende om Du är jordägare eller arrendator. Framför allt är synemannen auktoriserad av länstyrelsen att hålla s.k. laga syn. Avsikten med detta är att fastställa arrendeställets skick vid tillträde och avträde av ett arrende inför en kommande avräkning.
Synemannen utför även besiktningar av jordbruksarrenden, vildsvinsskador, körskador efter intrång m.m.